Názov a predmet zmluvy: Rekonšt. a rozšírenie siete Obec. rozhlasu - Rámcová zmluva

Dátum zverejnenia: 18.máj 2016

Dátum uzavretia: 10.máj 2016

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 20 826,00

Dodávateľ: Slavstroj, s.r.o.

IČO: 31732348

Adresa: Malé Raškovce 86, 072 17 Zemplínske Kopčany

Stiahnuť: