Názov a predmet zmluvy: Záložná zmluva

Dátum zverejnenia: 25.február 2015

Dátum uzavretia: 23.február 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 713/52/2012

Suma: 74 000,00

Dodávateľ: Štátny fond rozvoja bývania

IČO: 31749542

Adresa: Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava

Stiahnuť: