Názov a predmet zmluvy: Servisná zmluva č. 00211/21/111

Dátum zverejnenia: 28.október 2021

Dátum uzavretia: 28.október 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 00211/21/111

Suma: 0,00

Dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o.

IČO: 31331785

Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

Stiahnuť: