Názov a predmet zmluvy: Zmluva o príspevku na poskytnutie dopravných služieb pre žiakov ZŠ

Dátum zverejnenia: 31.august 2016

Dátum uzavretia: 22.august 2016

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,30

Dodávateľ: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T

IČO: 36477508

Adresa: Mlynská 1345, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: