Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 08/01/2020

Dátum zverejnenia: 20.august 2020

Dátum uzavretia: 20.august 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 08/01/2020

Suma: 7 200,00

Dodávateľ: PB-Profikovo, s.r.o. Hlinné 54

IČO: 36490741

Adresa: Hlinné 54, 094 35 Hlinné

Stiahnuť: