Názov a predmet zmluvy: Rámcová dohoda na dodanie kompostérov

Dátum zverejnenia: 08.jún 2021

Dátum uzavretia: 08.jún 2021

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 30 168,00

Dodávateľ: Elkoplast Slovakia s.r.o.

IČO: 36851264

Adresa: 914 51 Trenčianske Teplice, štvrť SNP 155/72

Stiahnuť: