Názov a predmet zmluvy: Zámenná zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy

Dátum zverejnenia: 14.jún 2016

Dátum uzavretia: 6.jún 2016

Číslo zmluvy/dodatku: 246/2016/ODSM

Suma: 33,00

Dodávateľ: Prešovský samosprávny kraj

IČO: 37870475

Adresa: Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov

Stiahnuť: