Názov a predmet zmluvy: MŠ - Zmluva o nájme nebyt. priestorov

Dátum zverejnenia: 19.október 2015

Dátum uzavretia: 6.október 2015

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č.2

Suma: 100,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: