Názov a predmet zmluvy: NZ - BD 403 - byt č.6

Dátum zverejnenia: 11.január 2016

Dátum uzavretia: 8.december 2015

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 61,00

Dodávateľ: Martin Kertis

IČO:

Adresa: Soľ 403/7, 094 35 Soľ

Stiahnuť: