Názov a predmet zmluvy: Notárska zápisnica

Dátum zverejnenia: 30.august 2021

Dátum uzavretia: 23.august 2021

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: JUDr. Zora Chudová

IČO: 42346037

Adresa: 093 01 Dobrianskeho 1498, Vranov n. T.

Stiahnuť: