Názov a predmet zmluvy: Návrh poistnej zmluvy

Dátum zverejnenia: 01.január 2021

Dátum uzavretia: 31.december 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 1009901161

Suma: 1 451,03

Dodávateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

IČO: 00585441

Adresa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Stiahnuť: