Názov a predmet zmluvy: Nájomná zmluva č. 01/03/2019 o nájme nebytových priestorov

Dátum zverejnenia: 08.marec 2019

Dátum uzavretia: 08.marec 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 01/03/2019

Suma: 300,00

Dodávateľ: Raslen spol. s r. o.

IČO: 36457817

Adresa: Soľ 51, 094 35 Soľ

Stiahnuť: