Názov a predmet zmluvy: Nájomná zmluva

Dátum zverejnenia: 30.september 2020

Dátum uzavretia: 10.september 2020

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: