Názov a predmet zmluvy: Zmluva o bezodplatnom prevode HM

Dátum zverejnenia: 13.marec 2015

Dátum uzavretia: 10.február 2015

Číslo zmluvy/dodatku: OPV/39/2014

Suma: 0,00

Dodávateľ: Metodicko-pedagogické centrum

IČO: 00164348

Adresa: Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava

Stiahnuť: