Názov a predmet zmluvy: Poskytovanie fin. prostr. na záujmové vzdelávanie DaM

Dátum zverejnenia: 11.marec 2015

Dátum uzavretia: 28.január 2015

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 450,00

Dodávateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO: 00332933

Adresa: Ul. Dr. Daxnera 87, Vranov nad Topľou

Stiahnuť: