Názov a predmet zmluvy: Záložná zmluva

Dátum zverejnenia: 25.február 2015

Dátum uzavretia: 4.február 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 0076-PRB/2012/Z

Suma: 176 400,00

Dodávateľ: Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja

IČO: 30416094

Adresa: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15

Stiahnuť: