Názov a predmet zmluvy: Poskyt. dotácie pre vypracovanie ÚPD

Dátum zverejnenia: 1.október 2015

Dátum uzavretia: 22.september 2015

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 8 920,00

Dodávateľ: MDVaRR SR

IČO: 30416094

Adresa: Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava

Stiahnuť: