Názov a predmet zmluvy: Mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.

Dátum zverejnenia: 03.máj 2017

Dátum uzavretia: 03.máj 2017

Číslo zmluvy/dodatku: MZ 017 0 - 2017

Suma: 950,00

Dodávateľ: Ing. Karol Fábry

IČO: 37051164

Adresa: Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Stiahnuť: