Názov a predmet zmluvy: Mandátna zmluva č. 6/2018 - stavebný dozor

Dátum zverejnenia: 10.august 2018

Dátum uzavretia: 10.august 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 6/2018

Suma: 2 550,00

Dodávateľ: Ing. Karol Petz

IČO: 45324565

Adresa: Sabinovská 5052/29, 080 01 prešov

Stiahnuť: