Názov a predmet zmluvy: Mandátna zmluva č.3/2017 uzatvorená podľa § 566 obchodného zákonníka pre výkon obstarávateľských činností

Dátum zverejnenia: 02.august 2017

Dátum uzavretia: 01.august 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 3/2017

Suma: 900,00

Dodávateľ: Ing. Iveta Sabaková

IČO:

Adresa: Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov

Stiahnuť: