Názov a predmet zmluvy: Leasingová zmluva č. LZF/21/50196

Dátum zverejnenia: 15.január 2021

Dátum uzavretia: 14.január 2021

Číslo zmluvy/dodatku: LZF/21/20196

Suma: 35 896,80

Dodávateľ: ČSOB Leasing, a.s.

IČO: 35704713

Adresa: Žižkova 11, 815 10 Bratislava

Stiahnuť: