Názov a predmet zmluvy: Kúpno-predajná zmluva

Dátum zverejnenia: 12.október 2018

Dátum uzavretia: 10.október 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 600,00

Dodávateľ: Stavbyt, s.r.o.

IČO: 0036168149

Adresa: Tolstého 254/33, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: