Názov a predmet zmluvy: Kúpno-predajná zmluva

Dátum zverejnenia: 29.december 2017

Dátum uzavretia: 29.december 2017

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 2 900,00

Dodávateľ: Nobet invest s.r.o.

IČO: 50346831

Adresa: Námestie Slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: