Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 3/2017

Dátum zverejnenia: 19.september 2017

Dátum uzavretia: 19.september 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 3/2017

Suma: 638,32

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: