Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. Z201815120_Z

Dátum zverejnenia: 10.apríl 2018

Dátum uzavretia: 10.apríl 2018

Číslo zmluvy/dodatku: Z201815120_Z

Suma: 64 200,00

Dodávateľ: MANNET spol. s r.o.

IČO: 36227552

Adresa: Družstevná 616/13, 922 42 Madunice, SR

Stiahnuť: