Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. Z201814529_Z

Dátum zverejnenia: 10.apríl 2018

Dátum uzavretia: 09.apríl 2018

Číslo zmluvy/dodatku: Z201814529_Z

Suma: 106 500,00

Dodávateľ: Agratech s.r.o.

IČO: 31725210

Adresa: Mlynská 1347, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: