Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 7/2021

Dátum zverejnenia: 20.august 2021

Dátum uzavretia: 20.august 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 7/2021

Suma: 25,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: