Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 6/2019

Dátum zverejnenia: 01.október 2019

Dátum uzavretia: 01.október 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 6/2019

Suma: 390,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: