Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 6/2018

Dátum zverejnenia: 21.november 2018

Dátum uzavretia: 20.november 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 6/2018

Suma: 683,71

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: