Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 5/2019

Dátum zverejnenia: 01.október 2019

Dátum uzavretia: 01.október 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 5/5019

Suma: 216,65

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: