Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 5/2018

Dátum zverejnenia: 19.október 2018

Dátum uzavretia: 19.október 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 5/2018

Suma: 545,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: