Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 3/2021

Dátum zverejnenia: 13.máj 2021

Dátum uzavretia: 13.máj 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 3/2021

Suma: 27,40

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: