Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 2/2021

Dátum zverejnenia: 21.máj 2021

Dátum uzavretia: 21.máj 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2/2021

Suma: 20,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: