Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 2/2018

Dátum zverejnenia: 06.august 2018

Dátum uzavretia: 06.júl 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 2/2018

Suma: 1 116,30

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: