Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 1/2020

Dátum zverejnenia: 28.február 2020

Dátum uzavretia: 28.február 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 1/2020

Suma: 355,74

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: