Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva - obytný kontajner

Dátum zverejnenia: 02.september 2019

Dátum uzavretia: 01.júl 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 5 982,00

Dodávateľ: Rikostav Container

IČO: 45850065

Adresa: Prešovská 4, Giraltovce

Stiahnuť: