Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 4/2019

Dátum zverejnenia: 24.jún 2019

Dátum uzavretia: 19.jún 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 4/2019

Suma: 925,30

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 soľ

Stiahnuť: