Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 5/2017

Dátum zverejnenia: 03.október 2017

Dátum uzavretia: 03.október 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 5/2017

Suma: 2 533,30

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: