Názov a predmet zmluvy: Poistná zmluva - Regenerácia obce Soľ

Dátum zverejnenia: 23.september 2015

Dátum uzavretia: 31.august 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 4410013514

Suma: 1 047,73

Dodávateľ: Kooperativa poisťovňa, a.s.

IČO: 00585441

Adresa: M.R Štefánika 2427, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: