Názov a predmet zmluvy: Kolektívna zmluva rok 2018

Dátum zverejnenia: 09.marec 2018

Dátum uzavretia: 08.marec 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: