Názov a predmet zmluvy: Poskytovanie právnych služieb

Dátum zverejnenia: 22.december 2016

Dátum uzavretia: 9.december 2016

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1 k zmluve

Suma: 150,00

Dodávateľ: JUDr. Aloiz Naništa

IČO: 35519193

Adresa: Sládkovičova č.8, 080 01 Prešov

Stiahnuť: