Názov a predmet zmluvy: Revízia elektroinštalácie, bleskozvodov a ostatných el. zariadení

Dátum zverejnenia: 25.február 2016

Dátum uzavretia: 10.február 2016

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: Ján Sopko

IČO: 14323061

Adresa: Sečovská Polianka 355, 094 14 Sečovská Polianka

Stiahnuť: