Názov a predmet zmluvy: Svetelno-technické meranie

Dátum zverejnenia: 21.december 2015

Dátum uzavretia: 21.december 2015

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 5 057,50

Dodávateľ: Ing. Radovan Šalamon

IČO: 46672885

Adresa: Šrobárova 6566/13, 080 01 Prešov

Stiahnuť: