Názov a predmet zmluvy: Dodatok č.2 k poistnej zmluve č.5720076702

Dátum zverejnenia: 13.august 2015

Dátum uzavretia: 12.august 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 5720076702

Suma: 971,00

Dodávateľ: Generali Poisťovňa, a.s.

IČO: 35709332

Adresa: Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava

Stiahnuť: