Názov a predmet zmluvy: Prevádz. miest. systému trie. zberu kom. odpadov

Dátum zverejnenia: 31.máj 2016

Dátum uzavretia: 28.apríl 2016

Číslo zmluvy/dodatku: VMI0714201508A

Suma: 0,00

Dodávateľ: ENVI - PAK, a.s.

IČO: 35858010

Adresa: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

Stiahnuť: