Názov a predmet zmluvy: Zmluva o odbere a znešk. biol. rozlož. odpadu

Dátum zverejnenia: 26.august 2016

Dátum uzavretia: 26.august 2016

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 6,25

Dodávateľ: EM-SA s.r.o.

IČO: 47691859

Adresa: Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: