Názov a predmet zmluvy: Energetická štúdia na verej. osvetlenie

Dátum zverejnenia: 2.jún 2015

Dátum uzavretia: 1.jún 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 05/2015/EEA

Suma: 950,00

Dodávateľ: EEA, n.o.

IČO: 45737606

Adresa: Levočská 12, 080 01 Prešov

Stiahnuť: