Názov a predmet zmluvy: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1150/201/D

Dátum zverejnenia: 19.september 2017

Dátum uzavretia: 18.september 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 1150/2017/D

Suma: 0,00

Dodávateľ: VÚB, a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: