Názov a predmet zmluvy: Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 02.09.2019 v znení Dodatku č. 1

Dátum zverejnenia: 04.jún 2021

Dátum uzavretia: 04.jún 2021

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

IČO: 45483078

Adresa: Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš

Stiahnuť: