Názov a predmet zmluvy: Dohoda o poskytnutí finančnýchpríspevkov

Dátum zverejnenia: 02.apríl 2020

Dátum uzavretia: 30.marec 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 20/40/054/205

Suma: 0,00

Dodávateľ: ÚPSVaR Vranov n. T.

IČO: 30794536

Adresa: Nám. slobody 5, 093 01 Vranov n. T.

Stiahnuť: